تقوی: دلم برای منصوریان و استقلال سوخت

فیلم | تصادف و انفجار کامیون حمل کپسول گاز در تایلند
دستیار سرمربی پدیده نظرجالبی درباره بازی با استقلال دارد.

فیلم | تصادف و انفجار کامیون حمل کپسول گاز در تایلند