دستور قاضی سراج برای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرج

فیلم | تحویل اجساد قربانیان حادثه تروریستی استانبول به خانواده‌ها
قاضی ناصر سراج در بازدید از بازرسی کل استان البرز دستور داد تا آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرج بررسی

فیلم | تحویل اجساد قربانیان حادثه تروریستی استانبول به خانواده‌ها