تصاویر | بازگشت پرندگان مهاجر به دریاچه زریبار

فیلم | برخورد مرگبار قطار با وانت نیسان در ساری
تالاب زریبار جزو اکوسیستم‌های ارزشمند سرزمین ایران است که هر ساله پذیرای تعداد زیادی از گونه‌های پرندگان مهاجر و بومی است و بیشتر به عنوان زیستگاه موقت زمستان گذرانی پرندگان مهاجر مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

فیلم | برخورد مرگبار قطار با وانت نیسان در ساری