بنت‌الهدی صدر، مبتکر حضور روحانی زن در کاروان‌های حج

فیلم | برافراشتن پرچم امام حسین(ع) در شهر تلعفر
حسام‌الدین حقیقیان *

فیلم | برافراشتن پرچم امام حسین(ع) در شهر تلعفر