همنوازی پیانو و ویلنسل در «چو بیایی»

فیلم | ببر نوزادی که در بازرسی خودرو پیدا شده بود به باغ‌وحش فرستاده شد
بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران هشتم شهریور میزبان یک پرفورمنس موسیقی و طراحی با نام «چو بیایی» در قالب سه بخش متفاوت خواهد بود.

فیلم | ببر نوزادی که در بازرسی خودرو پیدا شده بود به باغ‌وحش فرستاده شد