لغو بازی‌های لیگ یونان به دلیل آتش‌سوزی

فیلم | بازسازی یک گوش غضروفی تازه برای بیماری در چین
فدراسیون فوتبال یونان همه مسابقات این کشور را به دلیل آتش سوزی مشکوک خانه رئیس کمیته داوران متوقف کرد.

فیلم | بازسازی یک گوش غضروفی تازه برای بیماری در چین

ارتقا اندروید