تصویری از رختکن نفت بعد از صعود به فینال جام‌حذفی

فیلم | بازدید رئیس دفتر روحانی از گورستان نصیرآباد شهریار
نفت تهران یک پای فینال جام حذفی شد.

فیلم | بازدید رئیس دفتر روحانی از گورستان نصیرآباد شهریار