پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !

فیلم | بارش برف در نوشهر
فوتبال 360 نوشت:دولت سوریه شورشیان را به یک نبرد فراخوانده است،نبردی که این بار قرار است در زمین فوتبال شکل بگیرد.

فیلم | بارش برف در نوشهر