تصاویر | زیباترین دریاچه کوهستانی ایران را ببینید

فیلم | این‌جا خط اول مبارزه با داعش است | گلوله از بیخ گوش خبرنگار ایرانی کذشت
دریاچه گهر، زیباترین دریاچه کوهستانی ایران در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر درود و در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان با ارتفاع 2350 متر از سطح دریا واقع شده و دارای دو بخش گهر کوچک و گهر بزرگ است. این دریاچه از لحاظ زیست بوم و محیط طبیعی اهمیت زیادی دارد و به علت نداشتن جاده چندان مناسب تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دور مانده است.

فیلم | این‌جا خط اول مبارزه با داعش است | گلوله از بیخ گوش خبرنگار ایرانی کذشت