واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دربارۀ سوریه

فیلم | اگر حیوانات انتخابات آمریکا را رقم می‌زدند چه اتفاقی می‌افتاد
ایرنا نوشت: معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای همکاری سه جانبه با ایران و سوریه برای کمک رسانی به مناطق بحرانی در سوریه خبر داد.

فیلم | اگر حیوانات انتخابات آمریکا را رقم می‌زدند چه اتفاقی می‌افتاد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر