رموز جذب سرمایه های خارجی چیست؟

فیلم | اولین تیزر فیلم پرهزینه «آینه بغل» با حضور محمدرضا گلزار
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد:«سرمایه‌گذاران برای انتخاب کشور مطلوب خود برای سرمایه گذاری به عوامل مهمی توجه دارند . اولین مساله ثبات سیاسی و عملکرد دستگاه سیاسی کشور در جهان است.»

فیلم | اولین تیزر فیلم پرهزینه «آینه بغل» با حضور محمدرضا گلزار