فیلم | رهبر انقلاب: ما به عنوان جمهوری اسلامی وظیفه داریم که خودمان را نجات دهیم

فیلم | انفجار خودروی انتحاری «داعش» در آسمان
رهبر معظم انقلاب فرمودند: ما به عنوان جمهوری اسلامی وظیفه داریم که خودمان را از این که بیافتیم در مسیر مورد خواست غرب، نجات بدهیم.

فیلم | انفجار خودروی انتحاری «داعش» در آسمان