تصاویر | صحنه‌هایی زیبا از کمک‌های داوطلبانه به فقرای ونزوئلا

فیلم | انفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین | شهر «بالاکلیا» تخلیه شد
جمعی از شهروندان ونزوئلا در چهارمین سال رکود اقتصادی در این کشور در اقدامی داوطلبانه به سراغ فقرا رفتند و برای آن‌ها وعده‌های غذایی را فراهم کردند.

فیلم | انفجار بزرگترین انبار مهمات اوکراین | شهر «بالاکلیا» تخلیه شد