شیلی هم وارد رقابت اسکار شد

فیلم | انحراف اتوبوس از مسیر در آزادراه قم – تهران
فیلم «زنی خارق‌العاده» به کارگردانی سباستین للیو از شیلی به نودمین دوره اسکار می‌رود.

فیلم | انحراف اتوبوس از مسیر در آزادراه قم – تهران