انتقاد روس‌ها پس از قهرمانی در کشتی فرنگی جهان/ قوانین را به دهه 80 برگردانید!

فیلم | امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام
فدراسیون روسیه نسبت به قوانین جدید کشتی فرنگی اعتراض دارد.

فیلم | امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام