فرهادی و حاتمی‌کیا برگزیده‌های جشنواره‌ای در لندن

فیلم | اظهارات ظریف والیبال درباره ظریف وزارت خارجه
هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن با اعطای جوایز در شاخه‌های گوناگون به کار خود پایان داد.

فیلم | اظهارات ظریف والیبال درباره ظریف وزارت خارجه

دانلود مستقیم تلگرام فارسی