کدام شهر پایتخت کتابخوان‌ها می‌شود؟

فیلم | استفاده پلیس از گاز اشک‌آور در فرودگاه سیاتل برای متفرق کردن معترضان
در سومین‌ دوره طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران، ۱۰۰ شهر برای کسب این عنوان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فیلم | استفاده پلیس از گاز اشک‌آور در فرودگاه سیاتل برای متفرق کردن معترضان