فرود اضطراری هواپیمای مسافربری هند به دلیل بوی نامطبوع توالت !

فیلم | احمدآقا، خداحافظتون | شعرخوانی های احمدعزیزی در حضور رهبری
یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی «اسپایس جت» به دلیل انتشار بوی نامطبوع از توالت مجبور به فرود اضطراری شد.

فیلم | احمدآقا، خداحافظتون | شعرخوانی های احمدعزیزی در حضور رهبری