گریز از ابتذال – پناه بر اصالت

فیلم | اجرای زنده «دنگ شو» در خندوانه
محمدرضا یزدان‌پرست *

فیلم | اجرای زنده «دنگ شو» در خندوانه