گیلان برای تامین مطمئن آب کشاورزی به ساخت 5 سد دیگر نیازمند است

فیلم | اجراى زنده حامد همایون در تلویزیون
استاندار در دیدار با معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: گیلان برای تامین مطمئن آب کشاورزی به ساخت 5 سد دیگر نیازمند است.

فیلم | اجراى زنده حامد همایون در تلویزیون