تصاویر | تندباد ۸۰ کیلومتر بر ساعتی در همدان و خساراتی که وارد کرد

فیلم | آمادگی بدنی یک توپ جمع کن مسابقات تنیس | تشویق تماشاگران
تندبادی با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر روز گذشته خسارت‌هایی به شهر همدان وارد کرده و به بخشی از تاسیسات شهری آسیب وارد کرد.

فیلم | آمادگی بدنی یک توپ جمع کن مسابقات تنیس | تشویق تماشاگران

دانلود مستقیم تانگو جدید