تصویری از مهر مادری برای کمک به فرزند در ورزش رزمی

فیلمسازانی که نه به شهرت می‌رسند و نه به پول/ گزارش نشست یوتا ویله در جشنواره فیلم کوتاه
بانک ورزش نوشت:در یکی از مسابقات رزمی،مادری وارد تشک شد و سعی کرد به فرزندش کمک کند!

فیلمسازانی که نه به شهرت می‌رسند و نه به پول/ گزارش نشست یوتا ویله در جشنواره فیلم کوتاه