ایمان و علم یکی از مولفه های مهم توجه همزمان دانشجویان است

فولاد دربی خوزستان را قاطعانه فتح کرد / ساسان همچنان گل می‌زند
جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت : جوانان دانشجو دارای مولفه هایی خاص و با شور و نشاط هستند که می توانند در همه ی حوزه ها افتخار آفرینی کرده و باعث پیشرفت کشور شوند .

فولاد دربی خوزستان را قاطعانه فتح کرد / ساسان همچنان گل می‌زند