برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند «زنده رود» در اصفهان

فوت ناشی از حوادث کار و گازگرفتگی در استان اصفهان افزایش یافت
رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم زنده‌رود گفت: نخستین جشنواره فیلم کوتاه مستند «زنده رود» با هدف گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی در دیماه برگزار می شود.

فوت ناشی از حوادث کار و گازگرفتگی در استان اصفهان افزایش یافت

دانلود مستقیم تانگو جدید