سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون دلاری‌ ام‌تی‌ان افریقای جنوبی روی مخابرات و آی تی ایران

فوتبال سرشار از محبت؛ همه کمک‌ها به تیم از دست‌رفته برزیلی
ام تی ان افریقای جنوبی پس از اعلام خبر سرمایه‌گذاری 22 میلیون دلاری روی تاکسی آنلاین ایرانی، اعلام کرد برای بازسازی زیرساخت مخابراتی و توسعه حوزه آی تی 700 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند.

فوتبال سرشار از محبت؛ همه کمک‌ها به تیم از دست‌رفته برزیلی