رابطه بانکی ایران و افغانستان وارد فاز تازه شد

فوتبالیستی که اسب را بیشتر از پورشه دوست دارد
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر افزایش همکاری‌های بانکی ایران و افغانستان گفت: حجم تبادلات از طریق بانک، ال سی و نظام اعتباری افزایش می‌یابد.

فوتبالیستی که اسب را بیشتر از پورشه دوست دارد