سردار جزایری: هیچ رابطه‌ای بین برجام و امور دفاعی کشور وجود ندارد

فضای بی‌دفاع شهری در پایتخت تبدیل به پایگاه اورژانس شد
مهر نوشت: سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هیچ رابطه‌ای بین برجام و امور دفاعی کشور وجود ندارد و اصولا مسئله دفاع در مذاکرات هسته‌ای جایی نداشته است.

فضای بی‌دفاع شهری در پایتخت تبدیل به پایگاه اورژانس شد