طعنه به داور بازی استقلال وسط بازی رئال!

فرکانس‌ها را از کجا می‌گیرید که یک فوتبال را نمی‌توانید کامل پخش کنید؟
مزدک میرزایی در میانه بازی اروپایی رئال مادرید و تاتنهام به داور بازی استقلال طعنه زد.

فرکانس‌ها را از کجا می‌گیرید که یک فوتبال را نمی‌توانید کامل پخش کنید؟