روحانی:‏ گردشگری حلال در ایران می‌تواند به یک برند جهانی تبدیل شود

فروش اموال مازاد بانکها ممکن نیست
رییس‌ جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، تأکید کرد: مناطق آزاد ‏تجاری – صنعتی باید تولید و اشتغال را معیار و شاخص فعالیت‌ها و اقدامات خود را در سال کنونی قرار ‏دهند.‏

فروش اموال مازاد بانکها ممکن نیست