نماینده پارلمان عراق ترور شد

«فروشنده» نامزد بهترین فیلم خارجی از نگاه منتقدان سانفرانسیسکو
العالم نوشت: یکی از نمایندگان پارلمان عراق در حمله‌ افراد مسلح ناشناس ترور شد.

«فروشنده» نامزد بهترین فیلم خارجی از نگاه منتقدان سانفرانسیسکو