اینفوگرافیک | چشم‌انداز تولید حبوبات در برنامه ششم توسعه

فرود سومین هواپیمای ایرباس در مهرآباد
در اینفوگرافیک زیر اهداف برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور در حوزه حبوبات را می‌بینید که هدف‌گذاری برای تولید حبوبات تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم تولید ۷۶۴ هزار تن است.

فرود سومین هواپیمای ایرباس در مهرآباد