وزیر خارجه آمریکا سخنانش دربارۀ ایران را تکذیب کرد

فرود بالگرد نظامی قزاقستان در اتوبان برای پرسیدن آدرس!
واحد مرکزی خبر نوشت: رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد به ژان مارک ارو وزیر امور خارجه فرانسه نگفته است که واشنگتن قصد دارد موافقتنامه هسته ای ایران را دور بیندازد.

فرود بالگرد نظامی قزاقستان در اتوبان برای پرسیدن آدرس!