نیاز مصرفی پوشاک در کشور چقدر است؟

فرهاد مجیدی در جلسه خصوصی‌اش با فتح‌الله‌زاده چه گفت؟
سی و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران درحالی برگزار شد که اعضا این شورا به طور ویژه وضعیت قاچاق پوشاک به کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

فرهاد مجیدی در جلسه خصوصی‌اش با فتح‌الله‌زاده چه گفت؟