شکستن رکورد گینس توسط ناسا

فرهادی و حاتمی‌کیا برگزیده‌های جشنواره‌ای در لندن
ایسنا نوشت: ماموریت چند مقیاسی مغناطوسفر ناسا (MMS) که به دانشمندان در درک بهتر از جو مغناطیسی زمین کمک می‌کند، اکنون رکورددار بالاترین ارتفاع اصلاح یک سیگنال جی‌پی‌اس در کتاب رکوردهای گینس است.

فرهادی و حاتمی‌کیا برگزیده‌های جشنواره‌ای در لندن

تلگرام نارنجی