خوراکی‌ها تمایل به ارزانی دارند

فرمانده کل ارتش: نیروهای مسلح پاره تن یکدیگر هستند
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار خرده فروشی اقلام خوراکی در تهران حاکی از این است که در هفته نخست مهرماه، قیمت در 4 گروه کالایی افزایش یافته اما 5گروه کالایی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و متوسط قیمت در 2گروه لبنیات و برنج نیز بدون تغییر بوده است.

فرمانده کل ارتش: نیروهای مسلح پاره تن یکدیگر هستند