سردار نجات: اگر امام زنده بود با محصورین به شدت برخورد می‌کرد/محاکمه نشدن آنها یک مصلحت‌اندیشی است

فرمانداری شهرستان ری؛ تغییر نام شورای شهر تهران مر قانون است
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: در مورد محاکمه محصورین شورای عالی امنیت ملی طبق قانون یک مرجع بزرگ صلاحیت‌دار است و این شورا تصمیم می گیرد.

فرمانداری شهرستان ری؛ تغییر نام شورای شهر تهران مر قانون است