دریادار سیاری: تمام تجهیزات نیروی دریایی ساخت ایران است/لزوم حمایت از تولیدداخلی

فردرسی پور: دایی به برادرهایش هم راه نمی دهد، تبانی یعنی چی؟
مهر نوشت: فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تمامی تجهیزات نیروی دریایی کشور ساخت ایران است، حمایت از تولیدات داخلی را ضروری دانست.

فردرسی پور: دایی به برادرهایش هم راه نمی دهد، تبانی یعنی چی؟