فیلم | روحانی: برای ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه نخواهیم گرفت

فرار هالیوودی از زندان ترکیه/پسرجوان،میله های زندان را با اره برید
حسن روحانی در پاسخ به ادعای خلاف واقع برخی نامزدها، گفت: برای ساخت موشک و هواپیما از احدی اجازه نخواهیم گرفت.

فرار هالیوودی از زندان ترکیه/پسرجوان،میله های زندان را با اره برید