اقتصادهای زیر خاکستر فوران می‌کنند؟

فراخوان جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد
دهه گذشته دوران سقوط اقتصادها بود. حالا اما داستان کاملا تفاوت دارد.

فراخوان جشنواره ملی موسیقی جوان منتشر شد