عکس | مکان عجیب مسابقه اندی ماری و راجر فدرر برای کمک به کودکان آفریقایی

فاطمه معتمدآریا و مهرداد صدیقیان در یک جشنواره/ عکس
مسابقه خیریه اندی ماری و راجر فدرر برای کمک به بچه‌های نیازمند کشورهای آفریقایی در مکانی متفاوت برگزار شد.

فاطمه معتمدآریا و مهرداد صدیقیان در یک جشنواره/ عکس