منصوریان: آبی و قرمز آمده‌اند تا رنگ بنفش بسازند و از روحانی حمایت کنند

غرفه‌های برتر نمایشگاه کتاب معرفی شدند
علیرضا منصوریان با حضور در سالن 12 هزار نفری آزادی حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد.

غرفه‌های برتر نمایشگاه کتاب معرفی شدند