وریا غفوری اینگونه به استقلالی‌ها حسن نیت نشان داد

غبار و باد اهواز را درنوردید
وریا غفوری که قراردادش را با استقلال تمدید کرده، گفته که کوه انگیزه است.

غبار و باد اهواز را درنوردید