قهرمانان اولین المپیاد ورزشی دانش آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان مشخص شدند

عید قربان، روز بریدن از تعلقات دنیوی است/ رفع مشکلات اقتصادی نیازمند روحیه انقلابی است
رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش لرستان از برگزاری اولین المپیاد ورزشی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان با شرکت 360نفر در رشته های فوتسال و والیبال خبر داد

عید قربان، روز بریدن از تعلقات دنیوی است/ رفع مشکلات اقتصادی نیازمند روحیه انقلابی است