چرا کرکوک با خط لوله انتقال نفت عراق به ایران مخالف است؟

عکس یادگاری جواد عزتی، رضا یزدانی، محمدرضا هدایتی و … پشت صحنه «قهوه تلخ»
مقامات شمالی ترین استان عراق کرکوک، با احداث خط لوله انتقال نفت به ایران مخالفت کرده اند، به این دلیل که می گویند دولت مرکزی در این رابطه با آنها مشورت نکرده است.

عکس یادگاری جواد عزتی، رضا یزدانی، محمدرضا هدایتی و … پشت صحنه «قهوه تلخ»