یک کمپین جدید؛ «آیا عوامل خطر دیابت را می‌شناسید»؟

عکس | کنایه هنرمندان ایرانی به پیروزی ترامپ
معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در راستای ارتقای سطح آگاهی از سلامت و به مناسبت هفته دیابت کمپینی را در این راستا برگزار می‌کند.

عکس | کنایه هنرمندان ایرانی به پیروزی ترامپ

دانلود shareit