تهران سه میلیون حاشیه‌نشین دارد

عکس | پست اینستاگرامی عراقچی به مناسبت روز جانباز
ایسنا نوشت: مدیرعامل خانه خورشید اعتیاد را یکی از معضلات مهم شهر تهران دانست و گفت که در این شهر نزدیک به سه میلیون حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند.

عکس | پست اینستاگرامی عراقچی به مناسبت روز جانباز