تصاویر | چوب‌لباسی‌های مدرن

عکس | وقتی رضا عطاران ۳۰ سال پیش شاگرد اول شد
چوب‌لباسی‌های دیواری جدید نه فقط برای آویزان کردن لباس و کیف بلکه با طراحی‌های متفاوت به عنوان یک اثز هنری بر دیوار می‌نشینند.

عکس | وقتی رضا عطاران ۳۰ سال پیش شاگرد اول شد