آیا سیستم کنترل آسمان ایران هک شده بود؟

عکس | واژگونی تانکر اسید در اتوبان اصفهان
ایسنا نوشت:روز گذشته(چهارشنبه) تعدادی از پروازهای داخلی کشور به دلیل آنچه به روزرسانی سیستم ناوبری و راداری مدیریت آسمان کشور خوانده شد با تاخیر مواجه شدند و همین امر این شائبه را به وجود آورد که شاید این سیستم هک شده است.

عکس | واژگونی تانکر اسید در اتوبان اصفهان