تصاویر | تماشای ۱۵هزار ستاره با چشم غیر مسلح

عکس| والدین رئیس‌جمهور جدید فرانسه
عظمت جهان، زیبا و ستودنی است و دنیای ستارگان به عنوان گوشه‌ای از این عظمت، هیجان‌انگیز و دیدنی است.

عکس| والدین رئیس‌جمهور جدید فرانسه