دیروز و امروز

عکس| هم‌نشینی علی لاریجانی و دبیرکل جامعه روحانیت در نماز جمعه
هرچند از این رویارویی دیروز و امروز بیش از یکصد و پنجاه سال می‌گذرد ولی گویی تازه به‌صورت جمعی صورتِ مساله را یافته‌ایم و داریم از تاریخ درس می‌آموزیم و راهی به‌سوی آینده پیدا می‌کنیم.

عکس| هم‌نشینی علی لاریجانی و دبیرکل جامعه روحانیت در نماز جمعه